Hotline: 0511 352 2345
 • 01 Chương trình giảng dạy có sự tham gia của các nhà quản lý và doanh nhân uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, giúp sinh viên có những trải nghiệm thực tế về quản lý - kinh doanh.
 • 02 Trên 20% số học phần trong mỗi chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các học phần chuyên ngành sử dụng tài liệu bằng Tiếng Anh, có hỗ trợ bằng trợ giảng ngôn ngữ.
 • 03 Sinh viên được ưu tiên sử dụng nguồn tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế.
 • 04 Sinh viên được sử dụng tài liệu học tập từ Nhà xuất bản Cengage Learning cho các học phần chuyên ngành.
 • 05 Giảng viên giảng dạy kiến thức chuyên ngành gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ tận tâm, giàu kinh nghiệm cùng với các giảng viên từ các trường Đại học nước ngoài liên kết với Nhà trường.
 • 06 Sinh viên được học tăng cường Tiếng Anh, giảng viên giảng dạy kĩ năng tiếng Anh là các giảng viên giàu kinh nghiệm từ Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Đà Nẵng) và các giảng viên ngôn ngữ người nước ngoài.
 • 07 Trợ giảng hỗ trợ học tập sinh viên như hướng dẫn làm tình huống, bài tập nhóm và giải đáp các thắc mắc trong quá trình học tập.
 • 08 Chương trình giảng dạy có sự tham gia của các nhà quản lý và doanh nhân uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, giúp sinh viên có những trải nghiệm thực tế về quản lý - kinh doanh.
 • 09 Phòng học được thiết kế cho lớp học có 40 sinh viên, có các trang thiết bị phục vụ cho học tập và giảng dạy: điều hoà nhiệt độ, máy chiếu, micro không dây, hệ thống internet wifi, các trang thiết bị hỗ trợ phương pháp giảng dạy tích cực.
 • 10 Có phòng máy thực hành, phòng tự học với máy tính, dụng cụ trình chiếu, có góc họp tập nghiên cứu riêng cho từng sinh viên
 • 11 Sinh viên được ưu tiên giới thiệu thực tập và việc làm tại các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước (các doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn của nước ngoài...).
 • 12 Sinh viên được quyền chuyển tiếp học đại học theo các chương trình 2+2, 3+1 tại các trường liên kết như: Đại học Keuka, Đại học Bang Sealte (Hoa Kỳ), Đại học Newcatle, Đại học Hull (Anh), Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan), Đại học Massey (Newzealand), Đại học QUT (Úc)...
 • 13 Mức học phí là 7.750.000 đồng/sinh viên/học kỳ và không thay đổi trong 4 năm học đối với sinh viên tuyển sinh năm 2015.
 • 14 Cấp học bổng cho 25% sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao với các loại học bổng: học bổng đặc biệt, học bổng 100%, 50%, 25% mức học phí. Học bổng đặc biệt bao gồm 100% học phí, lưu trú phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000 đồng/tháng.
 • 15 Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa để tăng kĩ năng mềm của người học; tham gia các hoạt động trao đổi học thuật với sinh viên trong và ngoài nước; tham gia các báo cáo chuyên đề và các hội thảo khoa học tại trường…
 • 16 Sinh viên được tham gia tham quan khảo sát các doanh nghiệp trong kỳ thực tập tốt nghiệp.
 • 17 Sinh viên được ưu tiên sử dụng quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học để thực hiện các dự án nghiên cứu của mình (có sự tham gia hướng dẫn của thầy cô giáo).
 • 18 Phụ huynh và người tài trợ được cung cấp thông tin về tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên nếu có yêu cầu.
 • 19 Sinh viên có thể nhận được sự giúp đỡ của các trợ giảng hỗ trợ trong quá trình học tập hoặc kĩ năng viết báo cáo tốt nghiệp bằng tiếng Anh theo thông lệ quốc tế tùy theo điều kiện của mỗi chuyên ngành.

Lý do chọn học chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng