Lớp Top-Up17 hoàn thành chứng chỉ ISO 9001:2015 QMS Implementation

 

ISO 9001:2015 QMS được định nghĩa là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức trên thế giới sử dụng tiêu chuẩn này để chứng minh khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán nhằm đáp ứng các yêu cầu và qui định của khách hàng.

Trong khuôn khổ môn học Project Management (Quản trị dự án) của lớp Top-Up17 được dẫn dắt bởi Thầy Anatar, các bạn sinh viên đã vượt qua các bài kiểm tra và mang về cho mình chứng chỉ ISO 9001:2015 QMS Implementation được cấp bởi Asian Institute of Quality Management (Viện quản trị chất lượng Châu Á).
🎉 Xin chúc mừng các em với hành trang được trang bị kỹ lưỡng cho tương lai!🎉