DHKT

  • Thư viện trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

    Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975. Trải qua quá trình gần 50 năm xây dựng và phát triển, Thư viện đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đào tạo đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - khoa học - kỹ thuật của đất nước nói chung và miền Trung nói riêng.

    Trong những năm đầu mới thành lập, Thư viện trực thuộc Phòng Đào tạo, điều kiện hoạt động của Thư viện lúc bấy giờ rất khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn do tình hình chung của Trường và đất nước trong những năm đầu đổi mới. Tuy nhiên, Thư viện vẫn không ngừng phấn đấu để đảm bảo phục vụ tốt cho cán bộ và sinh viên trong trường.

    Thư viện tọa lạc trong khuôn viên trường, gồm 4 tầng, có diện tích 2365m2 đáp ứng được 500 chỗ ngồi; 3 phòng học nhóm và thảo luận chuyên đề, 1 phòng học cá nhân; 1 phòng nghiên cứu khoa học dành cho các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh …

    Từ năm 2012, Thư viện trở thành đơn vị độc lập, trực thuộc Trường. Thư viện đã liên tục được đầu tư và phát triển không ngừng, nâng cấp cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại, xứng đáng với tầm vóc gần 50 năm phát triển và trưởng thành của Trường.