DHKT

Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

Nhan đề: Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn chủ biên, Phùng Thị Phước An, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Loan, Đinh Thị Thủy Na, Nguyễn Thị Bích Thu

Chủ đề: Phát triển, Quản trị, Nguồn nhân lực

Mô tả: Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực. Chương 2: Phân tích và thiết kế công việc. Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực. Chương 4: Tuyển dụng nguồn nhân lực. Chương 5: Quản trị thành tích. Chương 6: Phát triển nguồn nhân lực. Chương 7: Tưởng thưởng nhân viên.

Tóm tắt: Quản trị nguồn nhân lực

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

ISBN: 9786048467173