DHKT

Giáo trình đào tạo: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Nhan đề: Giáo trình đào tạo: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Tác giả: Nguyễn Hữu Long (Chủ biên), Trần Thị Hồng, Phạm Thị Lan Phượng, Hồ Minh Nhật, Hoàng Hà, Ngô Hữu Thống

Chủ đề: Khởi nghiệp, Đổi mới, Sáng tạo

Mô tả: Chương 1: Đổi mới sáng tạo; Chương 2: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương 3: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Chương 4: Lãnh đạo - Tiên phong đổi mới sáng tạo

Tóm tắt: Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 2022

ISBN: 9786043543612