DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MƯỢN SÁCH CỦA KHÓA 48K

04/10/2022

 

     Thư viện trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo: Từ thứ 4, ngày 05/10/2022, sinh viên khóa 48K được mượn sách văn học tại tầng 1, sách giáo trình tại tầng 2, sách tham khảo tại tầng 3, Thư viện trường (gần KTX). Khi đến mượn sách tại Thư viện, yêu cầu sinh viên mang theo CCCD (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh) và đọc mã sinh viên. Thời gian mượn học kỳ này là 70 ngày, được phép gia hạn 1 lần, thêm 70 ngày đối với sách giáo trình; sách văn học và tham khảo được mượn 15 ngày và gia hạn 15 ngày. Sinh viên chỉ được gia hạn vào ngày đến hạn của lần mượn trước đó. Sinh viên theo dõi hạn trả sách và gia hạn sách trực tuyến tại http://library.due.udn.vn/primo-explore/search?vid=due hoặc liên hệ Thủ thư để gia hạn sách (chỉ cần mang theo Thẻ sinh viên)
     Lưu ý: Trước khi đến mượn sách tại Thư viện, sinh viên đọc kĩ nội quy, quy định của Thư viện để tránh vi phạm. Sau khi mượn/trả sách, sinh viên kiểm tra e-mail (Hộp thư đến/Spam) để biết thông tin cụ thể.
     Nếu có thắc mắc, Sinh viên vui lòng liên hệ Số điện thoại 0236.3950114, E-mail thuvien@due.edu.vn hoặc trang Facebook https://www.facebook.com/thuviendaihockinhtedanang để được giải đáp
     Trân trọng