DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TẠM DỪNG CÁC GIAO DỊCH TẠI THƯ VIỆN

31/08/2022

 

Để đảm bảo các phần mềm Mạng Thư viện ĐHĐN hoạt động ổn định, hiệu quả; Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng triển khai công tác nâng cấp các phần mềm Mạng Thư viện ĐHĐN. Vì vậy, Thời gian: Từ ngày 12/09 đến hết 14/09/2022 (Thứ 2,3,4), tạm dừng hoạt động mượn, trả, gia hạn tài liệu trực tiếp tại Thư viện trường Đại học Kinh tế; tạm dừng tra cứu tài liệu, gia hạn tài liệu online trên trang web http://library.due.udn.vn/, các tài liệu mượn quá hạn trong giai đoạn này sẽ được gia hạn tiếp; tạm dừng giao dịch thanh toán ra trường, xác nhận mượn hồ sơ và nộp luận văn thạc sĩ. Bạn đọc đến học tập tại thư viện bình thường.

Vậy, Thư viện kính thông báo để bạn đọc thuận tiện khai thác thông tin tài liệu tại thư viện.

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ SĐT 0236.3950114/0905165555 (GĐ Thư viện)/0905308326 (PGĐ Thư viện), E-mail: thuvien@due.edu.vn hoặc trang Facebook: www.facebook.com/thuviendaihockinhtedanang để được giải đáp.