DHKT

THÔNG BÁO: Về việc tạm dừng dịch vụ tìm kiếm và khai thác thông tin tại cổng tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service

01/08/2022

Giải pháp tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service và giải pháp quản lý truy cập OpenAthens được triển khai cho các trường Đại học/Học viện thành viên đã được đưa vào sử dụng chính thức tại 45 trường thành viên. Nhằm mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tốt hơn trong thời gian sắp tới, chúng tôi xin thông báo "Kế hoạch nâng cấp và bảo trì hệ thống", cụ thể như sau:  

Thời gian thực hiện: Từ 17h00 ngày 02/08/2022 đến 17h00 ngày 07/08/2022  

Thời gian dừng dịch vụ: 05 ngày  

Trong thời gian nâng cấp và bảo trì, các dịch vụ tìm kiếm và khai thác thông tin sẽ bị tạm dừng đối với toàn bộ người dùng của hệ thống.

Trân trọng.