DHKT

THÔNG BÁO: Về việc khai thác, truy cập miễn phí CSDL Science Direct

28/04/2022

     Thực hiện Công văn số 1336/ĐHĐN-TTTTHLTT của Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng về việc khai thác, truy cập CSDL Science Direct được ĐHĐN kết nối với Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền truy cập miễn phí cho cán bộ, giảng viên và người học của các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc.

      Đây là CSDL quốc tế của nhà xuất bản Elsevier với phạm vi được truy cập là gói Freedom Collection bao quát phần lớn thông tin, dữ liệu bao gồm khoảng hơn 2.300 tạp chí, 1.100 tạp chí mở và 1.000 tạp chí mở một phần với giới hạn là các bài báo, thông tin khoa học được xuất bản trong vòng 10 năm gần đây.

     Thư viện kính gửi đến quý độc giả hướng dẫn khai thác, truy cập miễn phí CSDL Science Direct (file đính kèm) bằng cách truy cập trang web: https://www.sciencedirect.com/ từ địa chỉ IP của Nhà trường: Huong dan su dung Elsevier ScienceDirect.pdf

     Trân trọng.