DHKT

BẠN ƠI, ĐỌC GÌ THẾ?

08/04/2022

Nhằm kết nối, tạo “sân chơi” văn hoá chào mừng và hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” (Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/11/2021); Quyết định phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/2017); Công văn số 1139/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 986/ĐHĐN-TTTTHLTT của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega+ tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Bạn ơi đọc gì thế?" 
 

The le Cuoc thi Ban oi doc gi the .pdf

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 15/4/2022 - 30/4/2022. 

Thời gian bình chọn trên Fanpage của Cuộc thi (https://www.facebook.com/clircdhdn):  

Từ ngày 01/5/2022 - 05/5/2022.  

Thời gian tổng kết, công bố kết quả: Ngày 15/5/2022 (Chủ Nhật)  

Trung tâm TT-HL&TT ĐHĐN kính thông báo, chính thức phát động rộng rãi sinh viên ĐHĐN hưởng ứng tham gia Cuộc thi và chia sẻ niềm đam mê đọc sách, góp phần truyền cảm hứng đọc sách và lan toả văn hoá đọc trong học đường và cộng đồng.