DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN MỞ CỬA

27/03/2022

     Nhằm tăng cường công tác phục vụ và nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu; Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thông báo đến toàn thể bạn đọc về thời gian mở cửa và phục vụ, cụ thể như sau:

     1.    Thời gian thực hiện: Từ thứ hai ngày 28/03/2022.

     2.    Thời gian mở cửa:

-        Tầng 1 và tầng 2:

+ Từ thứ 2 đến thứ 7: 7h00 - 21h00

+ Chủ nhật: 7h30 – 11h30, 13h00 – 17h00 (chỉ mở cửa tầng 1)

-        Tầng 3:

+ Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h30 – 11h30, 13h00 – 17h00

+ Thứ 7 và Chủ nhật: Nghỉ

     3.    Các giao dịch gồm thanh toán ra trường, xác nhận mượn hồ sơ và nộp luận văn thạc sĩ thực hiện tại tầng 3 của Thư viện.

     Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bạn đọc đến Thư viện nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn và hiệu quả.

     Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ SĐT 0236.3950114, E-mail: thuvien@due.edu.vn hoặc trang Facebook: www.facebook.com/thuviendaihockinhtedanang để được giải đáp.

     Trân trọng.