DHKT

THÔNG BÁO: VỀ THỜI GIAN TẠM NGỪNG THỰC HIỆN MỘT SỐ GIAO DỊCH TẠI THƯ VIỆN

10/12/2021

     Theo yêu cầu kỹ thuật, để đảm bảo an toàn dữ liệu trên Hệ thống Mạng Thư viện Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) hoạt động ổn định, lâu dài; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình khai thác, sử dụng, ĐHĐN triển khai công tác bảo trì các phần mềm. Vì vậy, từ ngày 01-05/01/2022, tạm dừng hoạt động mượn, trả tài liệu trực tiếp tại Thư viện; tạm dừng gia hạn tài liệu online trên trang web http://library.due.udn.vn/, các tài liệu mượn quá hạn trong giai đoạn này sẽ được gia hạn tiếp; tạm dừng giao dịch thanh toán ra trường, xác nhận mượn hồ sơ và nộp luận văn thạc sĩ. Bạn đọc đến học tập tại thư viện bình thường. Vậy, Thư viện kính thông báo để bạn đọc thuận tiện trong việc liên hệ các giao dịch.

     Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bạn đọc đến Thư viện nghiêm túc thực hiện quét mã QR tại tầng 1 và 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

     Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ SĐT 0236.3950114, E-mail thuvien@due.edu.vn hoặc trang Facebook https://www.facebook.com/thuviendaihockinhtedanang để được giải đáp.

     Trân trọng.