DHKT

THÔNG BÁO: NGỪNG TIẾP NHẬN BẠN ĐỌC ĐẾN GIAO DỊCH TẠI THƯ VIỆN

16/08/2021

Căn cứ vào Chỉ thị 05/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc Bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 và Công văn số 2924/ĐHĐN-HSSV của Đại học Đà Nẵng, để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid–19, Thư viện trường Đại học Kinh tế không tiếp nhận bạn đọc đến giao dịch từ ngày 16/08/2021 đến khi có thông báo mới.

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ E-mail thuvien@due.edu.vn hoặc trang Facebook https://www.facebook.com/thuviendaihockinhtedanang để được giải đáp.

Trân trọng.