DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM PHỤC VỤ

28/07/2021

Từ thứ hai ngày 26/07/2021, Thư viện trường Đại học Kinh tế tại địa điểm gần Ký túc xá đã sửa chữa xong và hoạt động lại bình thường giờ hành chính. Thư viện thông báo đến toàn bộ bạn đọc biết, để thuận tiện trong việc liên hệ khai thác, sử dụng các nguồn thông tin - tư liệu hiện có.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khi đến giao dịch, yêu cầu bạn đọc thực hiện nghiêm túc 5K để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ E-mail thuvien@due.edu.vn hoặc trang Facebook https://www.facebook.com/thuviendaihockinhtedanang để được giải đáp.

Trân trọng.