DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH TÀI LIỆU

15/05/2020

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH TÀI LIỆU

Thư viện trường Đại học kinh tế thông báo: Từ ngày 18/05/2020, các giao dịch giáo trình (mượn, trả và gia hạn) ở tầng 1 khu C được chuyển sang thực hiện tại tầng 2 Thư viện (gần KTX).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua E-mail: thuvien@due.edu.vn

Trân trọng