DHKT

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MƯỢN SÁCH GIÁO TRÌNH HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019 - 2020 CHO KHÓA 45K

29/08/2019

         Thư viện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thông báo: Từ thứ 3, ngày 03/09/2019, sinh viên khóa 45K được mượn sách Giáo trình tại tầng 1, khu C Nhà trường. Khi đến mượn sách tại Thư viện, yêu cầu sinh viên mang theo CMDN và mã Sinh viên. Thời gian mượn đối với sách Giáo trình là 70 ngày. Sinh viên được phép gia hạn 1 lần, thêm 70 ngày. Sinh viên chỉ được gia hạn vào ngày đến hạn của lần mượn trước đó. Sinh viên theo dõi hạn trả sách trên và gia hạn sách trực tuyến  tại http://library.due.udn.vn/primo_library/libweb/action/search.do?vid=due hoặc liên hệ Thủ thư để gia hạn sách (chỉ cần mang theo Thẻ sinh viên)

          Lưu ý: Trước khi đến mượn sách tại Thư viện, yêu cầu sinh viên đọc kĩ nội quy, quy định của Thư viện để tránh vi phạm. Khi đến mượn/trả sách, sinh viên vui lòng cung cấp địa chỉ e-mail và số điện thoại cá nhân cho thủ thư để thư viện thuận tiện hơn cho việc quản lý mượn/trả sách. Sau khi mượn/trả sách, sinh viên kiểm tra e-mail (Hộp thư đến/Spam) để biết thông tin cụ thể.

                           Trân trọng