DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luật

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi - ĐápLiên hệ

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

 Số ký hiệu
 66/2013/QĐ-TTG
 Ngày ban hành
 Ngày 11 tháng 11 năm 2013
 Ngày có hiệu lực
 Ngày 01 tháng 01 năm 2014
 Hiệu lực
 Còn
 Loại văn bản
 Quyết định  Nơi ban hành
 Thủ tướng Chính phủ

Download: Tại đây