DHKT

Hệ thống phổ biến

Văn bản

Biểu mẫu

Tin tức pháp luật

Những câu hỏi thường gặp

Hỏi - ĐápLiên hệ

Quyết định về điều chỉnh mức học bổng, chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại trường công lập

 Số ký hiệu
 194/2001//QĐ-TTg
 Ngày ban hành
 Ngày 21 tháng 12 năm 2001
 Ngày có hiệu lực
 Ngày 01 tháng 01 năm 2002
 Hiệu lực
 Còn
 Loại văn bản
 Quyết định  Nơi ban hành
 Thủ tướng Chính phủ

Download: Tại đây