DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM HỌC 2018-2019

Để thúc đẩy và tạo cơ hội cho sinh viên có điều kiện tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên hình thành thói quen nghiên cứu và khả năng học tập suốt đời đồng thời hướng đến Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019, Khoa Tài chính thông báo cho toàn thể sinh viên chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp và Quản trị Tài chính một số nội dung cụ thể liên quan đến việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài là sinh viên có học lực từ khá trở lên (điểm học tập trung bình > 2,5) đối với sinh viên K43, đang theo học và thuộc diện quản lý của Khoa Tài chính vào thời điểm đăng ký (từ K41 đến K43).

Lưu ý: Tham gia NCKH là hoạt động bắt buộc để sinh viên CLC (K41 và K42) được tốt nghiệp.

2. Lĩnh vực nghiên cứu

Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài theo các nhóm lĩnh vực sau đây:

2.1. Kinh tế và Kinh doanh 1 (KD1): Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công

2.2. Kinh tế và Kinh doanh 2 (KD2): Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế chính trị, Luật kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Thống kê kinh tế xã hội, Thương mại điện tử.

2.3. Khoa học xã hội (XH): Luật học, Quản lý nhà nước.

2.4. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (KT3)Quản trị hệ thống thông tin, Tin học quản lý.

3. Hình thức tham gia:

- Sinh viên có thể đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 sinh viên/nhóm)

- Sinh viên có thể chủ động liên hệ Giảng viên hướng dẫn đề tài trong quá trình học các môn học trong kỳ.

Lưu ý: đối với những sinh viên (nhóm sinh viên) mong muốn thực hiện đề tài NCKH dưới sự hướng dẫn của Giảng viên không thuộc Khoa Tài chính quản lý thì cần có sự chấp thuận của GVHD trước khi nộp đơn đăng ký.

4. Cách thức đăng ký:

- Sinh viên (Nhóm Sinh viên) điền vào form đăng ký online và nộp Phiếu đăng ký về văn phòng Khoa Tài chính (Phòng B204) trước ngày 05/10/2018.

- Link form đăng ký:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Ki9mfzulCBPksKkHsKgbIETyKWhC-IUPfuDeQnhgF4/edit#gid=0

- Mẫu Phiếu đăng ký: http://bit.ly/Phieu_Dang_Ky_De_Tai

- Link thông báo:

http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/8552/bid/456

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Giảng viên: ThS. Nguyễn Ngọc Thắng

Email: thangnn@due.edu.vn

Điện thoại: 0914 000 555