DHKT

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2018

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học là sự kiện thường niên của trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng nhằm tạo dựng và phát triển một sân chơi kích thích niềm sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với thử thách của sự nghiệp nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới cũng như đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. 


Sáng ngày 11/05/2018, Khoa Tài chính đã tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2017-2018” với sự tham gia của các bạn sinh viên lớp 40K16-CLC và 40K15. Xuyên suốt hội nghị, các bạn sinh viên đã trình bày rất nhiều đề tài nghiên cứu mới mẻ, đa dạng và nhận được sự đánh giá cao của hội đồng phản biện. 
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017 – 2018 của Khoa Tài chính đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của Thầy Cô và các bạn sinh viên.

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ: