DHKT

Thông báo Workshop hướng dẫn và triển khai nghiên cứu khoa học sinh viên

Khoa Tài chính thông tin đến các bạn Sinh viên về buổi Workshop Hướng dẫn và triển khai NCKH Sinh viên của Khoa trong tuần này như sau:
Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 29/11/2017
Địa điểm: Phòng E402

Đối tượng: Sinh viên khoá 40 và tất cả sinh viên có quan tâm
Trân trọng.