DHKT

LỜI CHIA SẺ TỪ CÁC BẠN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP NƯỚC NGOÀI

 Với giá trị học bổng lớn và được học tập tại các cơ sở giáo dục uy tín, những Chương trình trao đổi sẽ là cơ hội để sinh viên Khoa Tài chính nói riêng và  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nói chung trải nghiệm và gia tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp tương lai.

 Theo thống kê của phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khoa Tài chính là Khoa có tỷ lệ sinh viên tham gia các chương trình học trao đổi cao nhất trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

 Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn sinh viên Khoa Tài chính đã tham gia các chương trình trao đổi này.

 

------------
 Để tìm hiểu rõ hơn về các thông tin của chương trình chuyển tiếp, hãy liên hệ:
Web: http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/tai-chinh
Fanpage: https://www.facebook.com/khoataichinhdhktdhdn/?fref=ts
E-mail: Khoataichinh@due.edu.vn
Hotline: 0236 3525459