DHKT

Công nghệ tài chính - Triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống kinh tế - xã hội. Công nghệ tài chính (Fintech) cũng đã góp phần thay đổi bức tranh toàn cảnh tài chính ngân hàng toàn cầu với các giải pháp đổi mới, sáng tạo. Fintech là sự kết hợp giữa lĩnh vực tài chính (Finance) và công nghệ (Technology) để hình thành nên những sản phẩm, những mô hình và nền tảng kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính.

Theo International Data Corporation (IDC), tính đến 2025, doanh thu của Việt Nam từ các dịch vụ tài chính kỹ thuật số dự kiến sẽ đạt 3,8 tỷ USD và giá trị thanh toán qua thiết bị di động tại Việt Nam dự báo sẽ tăng gấp ba lần từ năm 2021 đến năm 2025 (Medici, 2021). Trong năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị so với 2021 (Phan, 2023).


Một sản phẩm công nghệ thuần túy, hay còn được gọi là sản phẩm lõi, thường được tạo ra bởi các chuyên gia trong ngành công nghệ. Để mang sản phẩm lõi đấy đến gần hơn với người dùng, thị trường đang rất cần được bổ sung đội ngũ nhân lực vừa có kiến thức, kỹ năng vững vàng về tài chính vừa hiểu được nguyên lý, tiện ích của công nghệ giúp tối đa hóa giá trị tăng thêm cho sản phẩm cũng như đóng góp vào việc phát triển các giải pháp tài chính mới và tối ưu hóa các quy trình trong hoạt động tài chính hiện có. Do vậy, với đặc trưng đa ngành, liên ngành của Fintech, cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn sinh viên theo học chuyên ngành này sau khi tốt nghiệp rất hấp dẫn và tiềm năng phát triển rộng mở. Bên cạnh đó, việc quyết tâm xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực”, với Fintech là một trong ba cấu phần chính trong mô hình, giúp tạo ra nhiều cơ hội, vị trí việc làm liên quan đến Fintech trong tương lai sắp đến.

Hiện nay, các công ty startup, ngân hàng và doanh nghiệp lớn trong thị trường tài chính đều có nhu cầu về nguồn nhân lực có chuyên môn Fintech, nên cơ hội và vị trí việc làm trong ngành này rất hấp dẫn và đa dạng. Theo báo cáo của TopDev về tình hình tuyển dụng của năm 2022, Fintech là một trong ba ngành nghề có mức lương cao nhất trong thị trường nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam.

 Mức lương của Fintech ở thị trường nhân lực

Nguồn: (Topdev , 2022)

Nhằm đón đầu nhu cầu thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã chính thức đưa ngành học Fintech – Công nghệ tài chính vào danh sách những ngành đào tạo ở bậc cử nhân từ khóa tuyển sinh năm 2022. Sinh viên ngành Công nghệ tài chính – Khoa Tài chính được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc trong lĩnh vực tài chính và công nghệ ở các doanh nghiệp và tổ chức, bao gồm:

  • Các công ty Fintech, các công ty cung ứng dịch vụ tài chính, các công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ: phát triển sản phẩm tài chính (financial product developer), quản lý sản phẩm tài chính (financial product manager), quản lý dự án Fintech (Fintech project manager),  cho vay ngang hàng (P2P lending), giao dịch và quản lý tiền mật mã (crypto trading and management), giao dịch thuật toán (algorithmic trader), dịch vụ ngân hàng mở (open banking), chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính (financial data analyst).
  • Ngân hàng và các định chế tài chính khác: chuyên viên tư vấn đầu tư (investment analyst), quản lý danh mục đầu tư (portfolio manager), chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính (financial data analyst), chuyên viên Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX designer) và giao diện người dùng (UI designer), chuyên viên Ngân hàng số (digital banking specialist).
  • Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng: Chuyên viên trong các bộ phận quản lý phát triển kinh tế số, các bộ phận liên quan đến quản lý và kiểm soát tài chính.
  • Khởi nghiệp: Quy mô ngành Fintech của Việt Nam tăng trưởng đáng kể từ 39 công ty vào năm 2015, lên đến hơn 260 công ty khởi nghiệp vào năm 2022 và vẫn đang trên đà tăng trưởng. Do đó, sinh viên tốt nghiệp có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực Fintech. Ngoài ra, triển vọng việc làm tại các bộ phận phát triển sản phẩm và dịch vụ trong công ty khởi nghiệp Fintech cũng rất lớn.
  • Giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Fintech tại các cơ sở giáo dục và cơ sở nghiên cứu. Ngoài ra, sinh viên ngành Fintech có nền tảng kiến thức vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn về lĩnh vực Fintech ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Như vậy, công nghệ số đã, đang phát triển mạnh và sẽ còn tạo ra nhiều bước chuyển mới cho nền kinh tế và xã hội. Không chỉ các công ty nội địa mà các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, các nước trên thế giới và khu vực đều đang có nhu cầu cao về nhân lực Fintech nên cơ hội nghề nghiệp của nhân lực ngành này sẽ ngày càng rộng mở.

Nguồn tham khảo:

Medici. (2021). Digital Banking Innovations in Vietnam. Retrieved from Open Banking Directory https://www.openbankingdirectory.io/news/digital-banking-innovations-in-vietnam

Phan, L. (2023). Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng gần 86%. Retrieved from VnEconomy: https://vneconomy.vn/giao-dich-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tang-truong-gan-86.htm

Topdev . (2022). Báo Cáo Thị Trường IT Việt Nam Năm 2022: Từng bước thay đổi hướng đến sự phát triển kinh tế lấy nhân tài làm trung tâm. Retrieved from Topdev : https://topdev.vn/blog/bao-cao-thi-truong-it-viet-nam-nam-2022-tung-buoc-thay-doi-huong-den-su-phat-trien-kinh-te-lay-nhan-tai-lam-trung-tam/