DHKT

Ngân hàng TMCP Quân đội- MB Bank Quảng Nam tuyển dụng

MB QUẢNG NAM TUYỂN DỤNG

1.  Chuyên viên UB (Chuyên viên Tư vấn khách hàng)
- Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ của MB: Huy động vốn, tài khoản thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử… Bán chéo sản phẩm dịch vụ của MB.
- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

2. Giao dịch viên:
- Thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ và dịch vụ khách hàng tại chi nhánh: Giao dịch tiền mặt (nộp/rút tiền mặt, tiết kiệm, nhận/chuyển tiền…) và giao dịch phi tiền mặt (chuyển khoản, thu phí….) và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định. 
- Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ tại sàn giao dịch của MB.
- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng. 
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

3. Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp Tập sự
- Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp mới.
- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Khai thác sâu từ danh sách khách hàng Inactive/Domant được phân giao.
- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Thực hiện các công tác báo cáo khách hàng hàng ngày/tháng theo phân công của Ban lãnh đạo đơn vị.
- Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại MB sau thời gian tập sự.


4. Sinh viên thực tập: dành cho sinh viên năm cuối tại các trường Đại học trên toàn quốc. Cơ hội nghề nghiệp tại MB sau khi tốt nghiệp.
Yêu cầu chung: Sinh viên năm cuối, Cử nhân các chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Tài chính - Ngân hàng hoặc chuyên ngành khác phù hợp vị trí ứng tuyển.


Liên hệ:
- Mr. Trung – ĐT: 0985004117
- Mail: hr.quangnam@mbbank.com.vn

Mẫu thông tin ứng viên tại: https://tuyendung.mbbank.com.vn
Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 02/06/2023