DHKT

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học khoa Tài chính 2022-2023

Sáng ngày 17/5/2022, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Tài chính đã diễn ra thành công tốt đẹp với 3 đề tài được đề cử tham gia Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường:
👉 Đề tài: Ảnh hưởng của chính sách khí hậu đến phát hành trái phiếu xanh
     SV thực hiện: Nguyễn Tài Thượng Cảnh 45K15.3
     GV hướng dẫn: PGS.TS Đặng Tùng Lâm


👉 Đề tài: Ảnh hưởng của xếp hạng vấn đề Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp đến thanh khoản cổ phiếu
    SV thực hiện: Hồ Thị Lệ Giang 45K15.3
    GV hướng dẫn: PGS.TS Đặng Tùng Lâm


👉 Đề tài: Kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài của Giám đốc điều hành và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
     SV thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền 45K15.2
    GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Hương


Xin cảm ơn các giảng viên đã đồng hành, hướng dẫn và đưa ra những lời nhận xét quý giá giúp các đề tài được hoàn thiện. Cảm ơn các bạn sinh viên đã tham gia đóng góp những đề tài đầy thú vị đến Hội nghị và chúc các bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất tại Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Trường!