DHKT

Khám phá ngành mới của Khoa Tài chính - Fintech

Thị trường FINTECH Việt Nam - Bạn có biết?

📱 Đến tháng 1/2022, Việt Nam hiện có 98,56 triệu dân; 73,4% sử dụng điện thoại thông minh; 72% sử dụng Internet; *

📈 Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức 2,91% năm 2020 và 2,58% năm 2021; **

👉🏻 Những con số này cho thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển và mở rộng các ứng dụng tài chính cũng như ngành công nghệ tài chính tại Việt Nam.

📌 Bên cạnh đó, Việt Nam là top 3 Quốc gia Asean thu hút nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực Fintech trong năm 2021.

Số lượng công ty fintech là 188 công ty, 15 thương vụ được thực hiện, tổng số vốn đầu tư là 388 triệu USD, trong đó ấn tượng với 250 triệu USD vào vòng gọi vốn Series B của VNPay và MoMo với 100 triệu USD vào vòng gọi vốn Series D, 200 triệu USD vào vòng gọi vốn Series E ***

💳 Thanh toán (Payments) tiếp tục là lĩnh vực Fintech dẫn đầu chiếm 21% số lượng công ty đang hoạt động. Theo sau đó là các mảng công nghệ tín dụng, công nghệ đầu tư và tiền điện tử…***

👉🏻 Từ những thông tin cơ bản trên, có thể thấy triển vọng của thị trường Fintech tại Việt Nam. Đặc biệt khi nó dần thu hút nguồn vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm trên thế giới, hứa hẹn mang đến một thị trường ngày càng cạnh tranh và chất lượng.

#TUYENSINH2022

#KHOATAICHINH

---------------------------
💰 Chuyên ngành Công nghệ tài chính
Mã trường: DDQ
Thuộc ngành: Công nghệ tài chính
Mã ngành: 7340205
Chỉ tiêu: 50
---------------------------
(*) Digital 2022: Vietnam, Data Reportal – Global Digital Insight
(**) World Bank Data

(***) Fintech in Asean 2021: Digital Takes Flight