DHKT

Thông báo tiếp nhận hồ sơ học bổng LOTTE Scholarship–Học kỳ 2, năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 166/2022/CV-LPK ngày 29/07/2022 của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Lotte Phú Khánh về việc trao học bổng khuyến học cho Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo nội dung sau:
1. Số lượng và giá trị học bổng
- Số lượng: 05 suất
- Giá trị mỗi suất: 450 USD
2. Tiêu chí xét chọn ứng viên
- Có Điểm trung bình chung học tập từ 3.2/4.0 trở lên;
- Có Điểm học tập của học kỳ 2, năm học 2021-2022 từ 3.2/4.0 trở lên;
- Có Điểm rèn luyện trung bình từ 80 trở lên (xếp loại Tốt trở lên);
- Chưa nhận học bổng của bất kỳ Quỹ học bổng doanh nghiệp nào (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước) trong năm học 2021-2022;
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (ưu tiên biết ngoại ngữ Trung/Hàn);
- Ưu tiên: Sinh viên tích cực tham gia và có thành tích trong các hoạt động hỗ trợ Nhà trường, công tác xã hội, tình nguyện vì cộng đồng và các phong trào thi đua; Sinh viên chưa từng nhận học bổng Lotte Scholarship trước đây.
3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ
3.1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: đến 11h00 ngày 24/08/2022.
3.2. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin học bổng (viết tay, trình bày nguyện vọng cá nhân);
- Bảng điểm học tập (có điểm tất cả các kỳ học, và bắt buộc có kết quả của Học kỳ 2, năm học 2021-2022) và Bảng điểm rèn luyện tính tới thời điểm hiện tại;
- Bản sao các Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
- Bản sao các Giấy khen, Giấy chứng nhận, Minh chứng tham gia hoạt động và các giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh án... (nếu có).
3.3. Phương thức đăng ký: Ứng viên phải thực hiện đồng thời cả hai phương thức
- Đăng ký thông tin online tại: https://tinyurl.com/HocBongLotteHK2-2021-2022
- Nộp bản cứng hồ sơ (đựng trong bì hồ sơ) tại: Phòng Công tác Sinh viên.