DHKT

Chúc mừng PGS.TS. Đặng Tùng Lâm được bầu vào Hội đồng khoa học Ngành Kinh tế - Quỹ NAFOSTED

Xin chúc mừng PGS.TS. Đặng Tùng Lâm -Trưởng Khoa Tài chính đã được Hội đồng quản lý Quỹ NAFOSTED cũng như cộng đồng khoa học tin tưởng bầu vào vị trí thành viên của Hội đồng khoa học Ngành Kinh tế - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED). Hội đồng khoa học Ngành Kinh tế (Quỹ NAFOSTED) có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn các đề tài có giá trị khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế được tài trợ bởi nguồn vốn ngân sách nhà nước.