DHKT

TS. Nguyễn Thanh Hương có bài được chấp nhận công bố trên The Review of Financial Studies

18/11/2021

Khoa Tài chính chúc mừng TS. Nguyễn Thanh Hương vừa có nghiên cứu được chấp nhận công bố trên tạp chí The Review of Financial Studies. Đây là nghiên cứu từ luận án tiến sĩ của Cô  Nguyễn Thanh Hương tại trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) với tựa đề: "What moves stock prices? The role of news, noise, and information".
Tạp chí The Review of Financial Studies là tạp chí nằm trong nhóm 3 tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Kế toán.

Khoa Tài chính xin chúc mừng thành công của TS. Nguyễn Thanh Hương chúc Cô thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu của mình.