DHKT

Thẩm định chương trình Đào tạo

Trong tháng 9 vừa qua, Khoa Tài chính đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học cho 2 chuyên ngành Quản trị Tài chính và Tài chính Doanh nghiệp. Buổi họp thẩm định CTĐT đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế, tổ soạn thảo CTĐT Khoa Tài chính, các nhà khoa học đến từ các Trường Đại học trong nước (Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn), đại diện các doanh nghiệp, và các quan sát viên. 

 
PGS.TS. Đặng Tùng Lâm trình bày CTĐT chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp

PGS.TS. Trương Hồng Trình trình bày CTĐT chuyên ngành Quản trị Tài chính 

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã có nhiều nhận xét, góp ý quan trọng đối với 2 CTĐT Quản trị Tài chính và Tài chính Doanh nghiệp của Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng chặt chẽ, khoa học, có tính ứng dụng và quốc tế hóa cao, đạt yêu cầu của một CTĐT bậc đại học. Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp và nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao sự phù hợp của 2 chương trình đào tạo đối với chuẩn đầu ra, đánh giá cao tính thực tiễn của CTĐT từ góc độ người sử dụng lao động.  

 

 

Hội đồng Thẩm định CTĐT chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp

 

Hội đồng Thẩm định CTĐT chuyên ngành Quản trị Tài chính 

Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lương đào tạo, các CTĐT của Khoa Tài chính luôn được định kỳ rà soát, điều chỉnh và bổ sung nhằm đảm bảo tính cập nhật, hướng đến đạt chuẩn quốc tế, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực Tài chính trong cả nước.

Khoa Tài chính