DHKT

Chương trình học bổng: Giải thưởng KOVA

Văn phòng Khoa Tài chính xin thông báo CHƯƠNG TRINH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN : Giải thưởng KOVA, do Tập đoàn Sơn KOVA tài trợ.

Tiếp nối thành công của Giải thưởng KOVA, Ban Vận hành Giải thưởng thông báo chương trình xét giải thưởng - Học bổng sau:
🍀 Học bổng Nghị lực: sinh viên vượt khó học lực Giỏi;
🍀 Hạng mục Triển vọng: sinh viên học lực Giỏi, có triển vọng nghiên cứu khoa học.

Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng CTSV:
🔹 Tiêu chí, hồ sơ đăng ký, biểu mẫu: sinh viên xem và lấy mẫu đơn trên trang website: http://kovaprize.com/
🔹 Bản cứng; viết tay hoặc đánh máy
🔹 Bản mềm; scan tất cả các văn bản trong hồ sơ gửi.
🔹 Sinh viên điền form đăng ký: shorturl.at/jqA19

Bước 2: Sinh viên thực hiện đăng ký trực tuyến qua website: http://kovaprize.com/ (Theo đường dẫn: Trang chủ/ Nộp hồ sơ)

 Thời gian nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế: đến 17h00 ngày 08/07/2020