DHKT

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học Khoa Tài chính 2020

Trong hai ngày 3/6 và 10/6 vừa qua, Khoa Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa. Đây là một hoạt động khoa học thường niên được tổ chức nhằm giúp các bạn sinh viên nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi và khám phá tri thức.
Năm học 2019-2020, Khoa Tài chính đã triển khai thực hiện 54 đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên. Trong đó, có 2 đề tài xuất sắc nhất đã được Hội đồng Khoa học cấp Khoa lựa chọn và đề xuất tham dự Hôi nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp trường, bao gồm:

1. Đề tài "The value effect of stock liquidity and the role of country-level institutional environments" do sinh viên Lương Thuỷ Tiên, lớp 42K15.3 thực hiện với sự hướng dẫn của TS. Đặng Tùng Lâm.

2. Đề tài "Impact of Bank regulations and Institutional environment on Bank risk-taking in Southeast Asia countries" do nhóm sinh viên Đinh Thị Thu Quỳnh và Trần Nguyễn Hồng Khánh, lớp 42K15.3 thực hiện với sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Thị Thuý Anh.


Khoa Tài chính xin chúc mừng thành tích của các bạn sinh viên và các Thầy Cô hướng dẫn. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các bạn trong thời gian qua và sự hướng dẫn tận tâm của các Thầy Cô. 


Khoa Tài chính