DHKT

Ngày hội thông tin du học và học bổng Pháp

NGÀY HỘI THÔNG TIN DU HỌC VÀ HỌC BỔNG PHÁP
Thời gian: 10:00 - 11:30, thứ 6 ngày 8/11/2019
Địa điểm: Hội trường E, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

Nội dung: Ngày hội sẽ diễn ra quanh các phần giới thiệu về hệ thống giáo dục đại học Pháp, lựa chọn chương trình đào tạo, các cơ hội du học tại Pháp cũng như các thủ tục cần thực hiện từ bước xây dựng hồ sơ đến xin thị thực sinh viên. Một gian thông tin của CampusFrance tại ngày hội cũng sẽ cung cấp thông tin và định hướng cho cá nhân từng bạn sinh viên tương lai. Với sự hiện diện của các trường đại học Pháp, ngày hội năm nay hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều bổ ích về du học Pháp.

Tham khảo thông tin chi tiết trên trang web : www.vietnam.campusfrance.org
Tham khảo thông tin chi tiết trên trang web : www.vietnam.campusfrance.org