CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

02/08/2018

[Những con số ấn tượng có thể bạn chưa biết về Bằng BTEC]

✌️ Có trên 7.000 trung tâm đào tạo BTEC hoạt động tại hơn 90 quốc gia;
✌️ Có khoảng 1.000.000 văn bằng BTEC được cấp mỗi năm dựa trên cơ sở khảo thí hơn 9.000.000 bài thi trên toàn thế giới
✌️ Hơn 100 cơ quan tổ chức cho phép miễn trừ môn học, hoặc công nhận người có bằng Pearson BTEC HND/C là thành viên
✌️ Trên 70% các chương trình đại học tại Anh Quốc chấp nhận sinh viên có bằng Pearson BTEC HND vào học năm cuối (chương trình Top-up) để lấy bằng cử nhân
✌️ Hơn 700 trường đại học trên thế giới công nhận bằng Pearson BTEC