THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận sinh viên

08/02/2023

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn cấp giấy xác nhận sinh viên


Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo cho sinh viên theo hướng dẫn như sau: 

I.       Đối tượng: 

-         Tất cả sinh viên đang theo học tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế, đã đóng học phí học kỳ đang học, có nhu cầu cấp giấy xác nhận.

-         Không cấp giấy xác nhận sinh viên cho các trường hợp đã tốt nghiệp, đã thôi học, đang bảo lưu, chuyển trường hoặc làm thủ tục du học (ngoài hệ thống các trường liên kết đào tạo với Trung tâm Đào tạo Quốc tế, trường Đại học Kinh tế).

1.      Sinh viên được cấp giấy xác nhận sinh viên trong các trường hợp sau: 

·        Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương;

·        Xin giảm trừ thuế Thu nhập cá nhân cho phụ huynh;

·        Xin giảm lệ phí thi Tin học/Ngoại ngữ;

·        Xin học bổng khuyến học tại địa phương…

2.      Sinh viên được cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng trong các trường hợp sau:

·        Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;

·        Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của Pháp luật;

·        Sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… trong thời gian học có xác nhận của UBND xã, phường nơi sinh viên cư trú.

Đối với trường hợp cấp giấy xác nhận vay vốn, sinh viên phải cung cấp minh chứng để Trung tâm tiến hành thủ tục xác nhận. 

II.   Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sinh viên đăng ký thông tin

Sinh viên liên hệ bộ phận Đào tạo – Văn phòng (gặp cô Lâm Thị Diệu Quyên, nhân viên Hành chính) để đăng ký cấp giấy xác nhận và điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn.

Sinh viên điền thông tin đăng ký tại: https://forms.gle/mhEp7LdA4Qku4uBeA  (Lưu ý: link này chỉ dành cho sinh viên thuộc Trung tâm Đào tạo Quốc tế)

Số điện thoại liên hệ: 02363.953.076

Bước 2: Trung tâm cấp giấy xác nhận cho sinh viên

Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký (không tính thứ Bảy, Chủ nhật), sinh viên đến nhận kết quả trong giờ hành chính tại văn phòng E203, Trung tâm Đào tạo Quốc tế.

Lưu ý:

-         Giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng chỉ được đăng ký 01 lần/01 học kỳ.

-         Sinh viên chỉ đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo khi có nhu cầu thực sự, không đăng ký dự phòng vì mỗi giấy chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian ngắn.