ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế. Vào ngày 30/11 vừa qua, Công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế đã tổ chức Đại hội Công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Về tham dự Đại hội Công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2027, về phía Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Kinh tế, trân trọng đón tiếp Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế. Về phía Công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Hữu Hòa, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đ/c Cao Nguyễn Khoa Huân, Chủ tịch công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế; cùng các đồng chí là đoàn viên sinh hoạt tại Công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế cũng có mặt tham gia tại đại hội.

Sau vài giờ làm việc nghiêm túc của đại hội, sự chỉnh chu, trung thực của Ban cầu cử Đại hội, căn cứ vào Hướng dẫn của Công đoàn Trường ĐHKT về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử BCH, chức danh Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được tín nhiệm giao cho đồng chí Cao Nguyễn Khoa Huân.

Xin chúc mừng Đại hội Công đoàn Trung tâm Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra vô cùng tốt đẹp!

TT ĐTQT