Workshop - Business Environment


𝗠𝗼̂𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗸𝘆̀ 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵
💢 Doanh nghiệp phải ứng phó như thế nào?
💢 Sinh viên phải chuẩn bị những kỹ năng gì để đáp ứng yêu cầu công việc?

👉👉 Tất cả sẽ có trong:
WORKSHOP ONLINE “Business Environment”
🎤 Diễn giả: Mr. Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Á Đông
⏰ 14h00 ngày 29/10/2021