DHKT

Công ty IRTECH đang cần tuyển thực tập sinh hè 2022

20/05/2022

Hiện tại IRTECH đang cần tuyển thực tập sinh cho các vị trí như sau:

  1. BA Intern: https://irtech.com.vn/tuyen-dung-ba-business-analyst/
  2. Net Intern: https://irtech.com.vn/tuyen-dung-dev-net-c/
  3. UI/UX Designer: https://irtech.com.vn/irtech-tuyen-dung-ui-ux-des/
  4. React Native Intern: https://irtech.com.vn/tuyen-dung-react-native-intern/
  5. Chuyên viên Sale: https://irtech.com.vn/tuyen-dung-nhan-vien-sale-2/
  6. Marketing Intern: https://irtech.com.vn/tuyen-dung-marketing-intern/

 Với các chính sách hỗ trợ như sau:

  1. Thực tập sinh có trợ cấp trong quá trình đào tạo
  2. Chương trình đào tạo chuyên môn, thực hành các dự án thực tế của công ty
  3. Lộ trình trở thành nhân viên chính thức sau thời gian đào tạo cho các bạn đáp ứng đủ yêu cầu.

 IRTECH hi vọng sau thời gian thực tập, các bạn có thể gắn bó và là 1 phần quan trọng trong sự phát triển của công ty.