DHKT

Cục Bưu điện Trung ương tuyển dụng công chức ngành CNTT

31/05/2021
Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt với vai trò đảm bảo hạ tầng phụ vụ cho chính phủ số, chúng tôi cần tuyển dụng 02 công chức tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông cho chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng.

Một số yêu cầu (trích):
- Chuyên môn: Tốt nghiệp (hoặc chuẩn bị tốt nghiệp) đại học (trở lên) ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Được làm việc trong môi trường năng động, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, tham gia trực tiếp vào việc phát triển và đảm bảo chính phủ sô.
- Mức lương: Được tham gia đầy đủ (BHXH, BHYT) theo quy định của Nhà nước và đặc biệt lương dựa trên năng lực  thực tế của người lao động, đảm bảo thu nhập cạnh tranh.

Thông tin chi tiết, xem tại:
https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/147286/Thong-bao-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-cua-Cuc-Buu-dien-Trung-uong.html

Vui lòng liên hệ:
- Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Bưu điện Trung ương, số 1A, phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại: 080.41269;
- Địa điểm tuyển dụng:
Hà Nội: Số 1A, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Đà Nẵng: Số 73 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (ĐT: 080 51513)