DHKT

Giảng viên Khoa Luật báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2022

     Vào ngày 05/01 và ngày 10/01 vừa qua, buổi nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở của các giảng viên Khoa Luật đã được tổ chức tại phòng họp H301 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

     TS. Phạm Minh Thy Vân chủ nhiệm đề tài “Vi phạm quyền tác giả đối với hành vi sử dụng các chương trình dịch thuật để chuyển ngữ tác phẩm văn học tiếng nước ngoài sang tiếng Việt – Thực trạng và giải pháp” và ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng chủ nhiệm đề tài “Thực hiện pháp luật trợ giúp pháp lý tại thành phố Đà Nẵng” đã trình bày tổng quan về kết quả thực hiện đề tài với hội đồng.


     Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá, ghi nhận nỗ lực của các giảng viên trong quá trình thực hiện đề tài, đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo đề cương được duyệt. Báo cáo tổng kết có lượng thông tin phong phú, logic, đồng thời đưa ra được nhiều đề xuất cụ thể, có tính khả thi. Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những ý kiến đóng góp cho đề tài NCKH và những điểm cần lưu ý chỉnh sửa để hoàn thiện, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.


     Kết luận Hội nghị, Hội đồng nhất trí nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu và khuyến khích TS. Phạm Minh Thy Vân và ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng tiếp tục hoàn thiện theo các ý kiến đóng góp.


     Khoa Luật trân trọng cảm ơn những nỗ lực và thành quả của giảng viên Khoa Luật nghiên cứu trong thời gian qua. Khoa Luật chúc các giảng viên tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học sau này.