DHKT

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Luật 2021- 2022

     Ngày 18/5/2022 Khoa Luật – Đại học kinh tế đã tổ chức buổi đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Luật trong năm học 2021 – 2022.
Trong năm học này, có nhiều sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Tổng cộng trong năm học 2021 – 2022 Khoa Luật có đến 06 đề tài tham gia bảo vệ cấp Khoa, cụ thể:
          - Đề tài 1: “Hoàn thiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam – một số kinh nghiệm từ thế giới” của nhóm sinh viên Đoàn Ngọc Tú Anh, Lê Thị Nhật Hà, Lê Thị Thanh Hằng do TS Phạm Minh Thy Vân hướng dẫn.
          - Đề tài 2: “Pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại, thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng” của sinh viên Trần Thị Anh do Th.S Mai Vân Anh hướng dẫn.
          - Đề tài 3: “Hành vi ứng xử trên mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Hồng, Trương Thị Hiền, Phạm Thị Kim Ngân, Nguyễn Nữ Thảo Nhi, Tưởng Thị Như Quỳnh, đề tài do Th.S Lê Thị Hoàng Minh hướng dẫn.
          - Đề tài 4: “Tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý từ thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng” của nhóm sinh viên Lê Thị Kim Ngân, Bùi Anh Đào, Nguyễn Thị Kiều Oanh. Đề tài do Th.S Lê Thị Hồng Phượng hướng dẫn.
          - Đề tài 5: “Vấn đề pháp lý về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Huỳnh Như và Nguyễn Quốc Trọng. Đề tài được hướng dẫn bởi Th.S Dương Việt Anh.
          - Đề tài 6: “Hoàn thiện pháp luật về các biện pháp kiểm dịch động, thực vật trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại trên thế giới” do sinh viên Lữ Trọng Toán thực hiện và được hướng dẫn bởi Th.S Lê Đình Quang Phúc.

     Các đề tài đã thể hiện được những nỗ lực và cố gắng của các bạn sinh viên trong hành trình chinh phục tri thức, đam mê nghiên cứu khoa học.
Một số hình ảnh về hội nghị sinh viên NCKH:

   Xin được nhiệt liệt chúc mừng các nhóm nghiên cứu!