DHKT

BAN CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VCCI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ngày 20/7/2022 BCN Khoa Luật đã có buổi thăm, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng. Về phía BCN Khoa Luật có TS Trần Thị Sáu – Trưởng Khoa Luật, TS Trần Tuấn Sơn – Phó trưởng Khoa Luật. Về phía VCCI chi nhánh Đà Nẵng có ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc và ông Hồ Anh Tuân – Phó Giám đốc.

TS Trần Thị Sáu đã giới thiệu về Khoa Luật cũng như các chương trình đào tạo hiện nay mà Khoa đang thực hiện trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp hiện nay. Đại diện cho VCCI chi nhánh Đà Nẵng ông Nguyễn Tiến Quang cũng đã có những chia sẻ về hoạt động của VCCI với tư cách là tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.

BCN Khoa Luật cũng đã đề xuất một số nội dung liên quan đến việc VCCI sẽ hỗ trợ sinh viên trong hoạt động đào tạo, gắn hoạt động đào tạo với thực hành và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở và thân tình. Hy vọng, đây là bước khởi đầu cho hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian đến./.