DHKT

ThS. NCS. Lê Đình Quang PhúcThS. Lê Đình Quang Phúc

- Cử nhân Luật Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

- Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Pathéon - Assas Paris II (trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Paris II và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)

 

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật Kinh doanh

- Luật Tố tụng dân sự

- Luật Thương mại

- Luật Thương mại quốc tế