DHKT

ThS. NCS. Đỗ Việt CườngThS. Đỗ Việt Cường

- Cử nhân Luật, trường Đại học Luật Hà Nội

- Thạc sĩ Luật Kinh doanh và Thương mại quốc tế, trường Đại học Tây Anh Quốc

 

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Luật Kinh tế

- Luật Thương mại quốc tế