DHKT

TS. GVC. Lê Thị Thu Hằng


TS. Lê Thị Thu Hằng

- Cử nhân: Học tại Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (khoá 1993-1997)

- Thạc sĩ: Chương trình liên kết của Trường Stirling, Vương quốc Anh và Đại học Kinh tế Đà Nẵng (2008-2009)                    

- Tiến sĩ: Học viện Khoa học Xã hội              

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật

- Luật Dân sự

- Luật Thương mại