DHKT

Sinh viên Khoa Du lịch đạt giải nhất tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023

SINH VIÊN KHOA DU LỊCH ĐẠT GIẢI NHẤT TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

Nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm tòi tri thức mới của sinh viên, chiều 02/6/2023, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023.

Sinh viên Đỗ Thị Thu Uyên - Lớp 45K23.2, dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Thị Kim Phương đã xuất sắc đạt được giải nhất tại Hội nghị với đề tài: “Antecedents of online celebrity brand equity on Tiktok and fan’s booking intention: a case study in the hotel industry in Vietnam”.

Một lần nữa, Khoa Du lịch chúc mừng sinh viên Đỗ Thị Thu Uyên và Ths. Trần Thị Kim Phương.