• Image

 • Thông tin liên hệ

  Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

  PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Ban tổ chức Hội thảo (Điện thoại: 0905.118.078, email: dunglc@due.edu.vn);

  TS. Hoàng Dương Việt Anh, Ban nội dung Hội thảo (Điện thoại: 0903506063, email: anhhdv@due.edu.vn);

  CN. Hà Nguyễn Phương Linh, Thư ký Hành chính (Điện thoại 0236-3954243, email: khoahoc@due.edu.vn);

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Nhà Khoa học tham dự và viết bài cho Hội thảo.

  Trân trọng./.

Khách thăm: 730

Thành viên: 86

Tổng: 816

Membership: Latest: Past 24 Hours: Prev. 24 Hours: Overall:
People Online
Visitors
Members
Total