• Image

 • Cách thức gửi bài

  Tác giả gửi bài viết qua email: hoithao@due.edu.vn. Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

  Lệ phí tham dự Hội thảo: 1.000.000đ/tác giả

  §  Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 14/04/2020;

  §  Giảm 50% đối với các đại biểu tham dự nộp lệ phí sớm trước 24/3/2020;

  §  Giảm 50% đối với Giảng viên, Nghiên cứu sinh - học viên cao học của các trường đồng tổ chức có bài được chấp nhận đăng kỷ yếu của Hội thảo (Chỉ áp dụng 1 hình thức hỗ trợ/ 1 người).

  Thông tin về tài khoản:

  §  Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế

  §  Số tài khoản: 117.000.009.060; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.

  Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: “Tên tác giả - nộp tiền tham dự Hội thảo DCFB 2020”.

Khách thăm: 950

Thành viên: 218

Tổng: 1168

Membership: Latest: Past 24 Hours: Prev. 24 Hours: Overall:
People Online
Visitors
Members
Total