• Image

 • Đăng ký tham dự Hội thảo DCFB-2020

  Kính gửi Quý Nhà Khoa học

  Ban tổ chức Hội thảo DCFB-2020 trân trọng kính mời Quý Nhà khoa học đăng ký tham dự Hội thảo DCFB sẽ được tổ chức vào 13h30 ngày 17/7/2020 (Thứ Sáu) tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn với các thông tin như sau:

  1.      Điền form đăng ký tại link https://forms.gle/SBvNWRS15DH5v8NJ9 từ ngày 01/6/2020 - 30/6/2020

  2.      Phí ưu đãi tham dự Hội thảo nộp trước ngày 15/6/2020: 500.000 VNĐ/ 1 người

  3.      Phí thông thường nộp trước ngày 30/6/2020: 1.000.000 VNĐ/ 1 người

  4.      Giảng viên, Nghiên cứu sinh, học viên cao học của Trường Đồng tổ chức có bài được chấp nhận đăng kỷ yếu: 500.000 VNĐ/ 1 người

  Thông tin về tài khoản:

  • Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế
  • Số tài khoản: 117.000.009.060; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương (Viettin Bank) – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.
  • Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: “Tên tác giả - nộp tiền tham dự Hội thảo DCFB 2020”.

  Lưu ý:

  • Phiếu thu phí tham dự Hội thảo sẽ được phát hành và chuyển đến người tham dự vào ngày diễn ra Hội thảo. Phí tham dự Hội thảo bao gồm phí đăng bài trong Kỷ yếu HT có chỉ số ISBN, tiệc trà và tài liệu, ấn phẩm của Hội thảo, không bao gồm chỗ ở và chi phí đi lại.
  • Chỉ những tác giả tham dự Hội thảo DCFB 2020 mới được đăng bài trong Kỷ yếu HT.
  • Phí chuyển tiền do người chuyển tiền trả.
  • BTC không chấp nhận việc nộp phí tham dự tại chỗ vào ngày diễn ra Hội thảo.
  • Nghiên cứu sinh, học viên cao học của các trường đồng tổ chức có bài viết được chấp nhận vui lòng gửi bản mềm thẻ học viên (file pdf, file jpg) đến email: khoahoc@due.edu.vn

  Thông tin liên hệ

  PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Ban tổ chức Hội thảo (Điện thoại: 0905.118.078, email: dunglc@due.edu.vn);

  TS. Hoàng Dương Việt Anh, Ban nội dung Hội thảo (Điện thoại: 0903506063, email: anhhdv@due.edu.vn);

  CN. Hà Nguyễn Phương Linh, Thư ký Hành chính (Điện thoại 0236-3954243, email: khoahoc@due.edu.vn)

   

  Trân trọng cảm ơn

  BTC Hội thảo DCFB-2020

Khách thăm: 427

Thành viên: 75

Tổng: 502

Membership: Latest: Past 24 Hours: Prev. 24 Hours: Overall:
People Online
Visitors
Members
Total