• Giới thiệu chương trình

    Anh quốc là một trong những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới. Do đó Trường Đại học Kinh tế đã chọn liên kết với Đại học Cardiff Metropolitan là một trong những trường đại học được đánh giá tốt tại Anh Quốc để hợp tác đào tạo Chương trình Cử nhân quốc tế. 

    Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế và Đại học Cardiff Metropolitan được thiết kế với 2 năm học tại Việt Nam, 2 năm học tại Vương quốc Anh; với mục tiêu mang lại cho sinh viên khu vực Miền Trung và cả nước cơ hội được học tập trong môi trường học thuật tiên tiến, được trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, tích lũy các kiến thức và kỹ năng làm việc đạt chuẩn quốc tế; hướng tới xây dựng năng lực của một công dân toàn cầu.

    Hoàn thành chương trình, người học sẽ được Đại học Cardiff Metropolitan cấp văn bằng cử nhân.